ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VODŇANY

  • a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg

1.9.
Zahájení školního roku (první ročníky v 9:00 galerie MÚ Vodňany)

12.9.
Podzimní maturity - profilová část

partneři školy

 

 Gymnázium Vodňany realizuje během roku mnoho akcí různého charakteru. V následujícím přehledu jsou uváděny nejvýznamnější činnosti, které se uskutečňují pravidelně a chápeme je již jako tradiční pro GV:                                                          více v naší fotogalerii

 

Slavnostní přijetí prvních ročníků

Studenti nastupující do prvního ročníku NG a VG jsou s rodiči uvítáni na radnici města Vodňany,

kde obdrží pamětní list od zástupce města Vodňany jakožto zřizovatele školy.

 

Adaptační kurz

Je určený prvním ročníkům. Kurz slouží k poznání nových spolužáků a také k určení úrovně znalostí

cizího jazyka. Proto jsou dopolední části kurzu věnovány intenzivní výuce angličtiny, odpolední část

vyplňuje program, který připravuje třídní učitel. Součástí adaptačního kurzu je noc strávená ve škole.
 

Vodňanský vědomostní víceboj

GV pořádá pro základní školy v regionu soutěž, která netradičním způsobem testuje znalosti studentů ZŠ.

Výsledky tak ukazují studentům i školám, jak jsou úspěšné v oblastním srovnání.
 

 

Výuka v blocích

Dva dny v roce jsou určeny na blokovou výuku zaměřenou na rozšíření znalostí ve vybraném oboru. Studenti se tak celé dopoledne

věnují problematice, která je zajímá.
 

Environmentální exkurze do Stožce

Třída III.NG se účastní třídenní exkurze ve Stožci, kde s pracovníky NP Šumava plní úkoly zaměřené

na ekologii a poznání přírody.
 

 

Vánoční koncert

Koncert probíhá v krásném prostředí kostela Narození Panny Marie ve Vodňanech.

Vystoupení studentů GV navštěvuje veřejnost a bývá obohaceno o živý betlém.
 

 

Sportovní kurzy

Studenti GV během studia projdou lyžařským a vodáckým kurzem.
 

 

 

Biologické kurzy

Povinný vícedenní botanický a zoologický kurz absolvují studenti na VG.

Spolupracujeme s CHKO Třeboňsko a CHKO Blanský les.

 

 

Majáles

Ve spolupráci s městem pořádají "septimáni" studentskou slavnost Majáles,

která je otevřena všem typům škol z Vodňan a okolí i veřejnosti.
 

 

O pohár starosty města

Tradiční sportovní střetnutí vodňanských středních škol, které soutěží v disciplínách:

sprint, skok daleký, fotbal (hoši) a košíková (dívky).
 

 

Zahraniční exkurze

Pořádáme poznávací zájezdy i výměnné pobyty s partnerskými školami

nebo v rámci vzdělávacích programů EU.
 

 

Pasování studentů

Při posledním zvonění pasují maturanti studenty septimy na "mazáky" školy.
 

 

 

Besedy s významnými hosty

Naši školu již navštívily a se žáky hovořily osobnosti jako Ondřej Vetchý, kardinál Miloslav Vlk,

Marta Kubišová nebo Arnošt Lustig.
 

 

Zeyerovy Vodňany

Společně s Městskou knihovnou Vodňany umožňujeme studentům setkat se s českými spisovateli.
 

 

 

Charitativní akce

Škola se aktivně zapojuje do sociálních projektů. Spolupracujeme s Centrem sociální pomoci Vodňany,

finančně podporujeme studentku Shakuntalu v Indii, účastníme se dobrovolných sbírek.